Gedichten religieus 2

Bidden

 

 Zoek een stilte moment en vouw je handen,

 geef je zelf maar aan mij.

 Laat je gedachten naar mij komen,

 en voel je steeds geborgen en vrij.

 

Benoem de dingen, al je zorgen,

zeg ze mij één voor één.

Ook je fouten en slechte dingen,

en weet Ik laat je nooit alleen.

 

Tegen mij kan je alles zeggen,

je verdriet en grootste pijn,

Ik zal altijd naar je omzien,

en zal jouw beschermer zijn.

 

Ik hoor je in het diepste duister,

zelfs al zit je op het dode spoor.

Ik laat niet los en zal je helpen,

vertrouw me dan, want Ik hoor.

 

Als je bidt hoor Ik je kloppen,

mijn deur staat altijd op een kier. 

Ieder mens is bij mij welkom,

kom bij me kind, kom maar hier.

 

 Bertha de Bruin Klop

 

Uitzien naar

Dat ik mag schuilen in Uw Vader armen,

mag leunen op Uw schouders Heer.

Uw armen om mij heen veilig en beschermend,

ook al gaat de storm tekeer.

 

Dat ik mag vertrouwen op Uw genade,

mijn blik steeds op de toekomst gericht.

Zelfs als mijn ogen naar U blijven zoeken,

er is altijd uitzicht op Uw licht.

  

 Want zelfs in het aller diepste donker,

 waar pijn verborgen ligt in smart.

 Komt U binnen als een lichtstraal,

 en verwarmd U zo mijn hart.

 

 

 

 

Ik mag blijven uitzien naar Uw liefde,

en U geeft mij elke dag weer kracht.

Ik kijk niet meer om naar het verleden,

maar wel naar die mooie nieuwe morgen,

die ik verwachtingsvol verwacht.

 

Bertha de Bruin Klop

 

 

 

Liefde en vrede

 Vanmorgen werd ik wakker door de stralen van de zon.

Door de kier van het gordijn kwamen ze naar binnen

en schenen daar op mijn plafond.

Mijn gedachten liet ik spreken en ik was zo dicht bij U.

Terwijl ik lag onder mijn warme deken,

was U zoals altijd bij me in het hier en nu.

 

 Gedachten liet ik komen maar ik liet ze ook weer gaan.

Ik droomde korte mooie vredige dromen maar wist,

die kunnen in deze wereld niet bestaan.

Als de liefde niet wordt begrepen van een God die liefde is.

Hoe kan de vrede dan in ons wonen,

als het ene woord het andere woordje mist.

 

 Als we zouden lezen in het aller oudste boek.

En verstonden wat er staat geschreven,

Dan hoeven we echt niet ver op zoek.

Zijn woord van liefde dat moet steeds weer in ons zijn.

Zo kan de vrede overwinnen,

en verjagen we de haat, de oorlog, het verdriet en pijn.

 

Bertha de Bruin Klop

 

De weg, de waarheid en het leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven,

                    wie tot Mij komt die zal Ik geven.

Een hart vol liefde, innerlijke rust en vrede,

                    kom tot de Vader, kom tot Mij in je gebeden.

 

Ik ben in de Vader want de Vader is in Mij,

als Mijn woord in u is, dan bent u vrij.

Vrij om te leven, te geven, te delen,

wees het zout om de tongen van anderen te strelen.

 

 

Blijf in Mijn liefde, vergeet deze nooit,

niet voor niets heb Ik zaad op de aarde gestrooid.

 Blijf de rank aan Mijn wijnstok en heb geduld,

de vrucht die vrucht zal dragen is van Mijn zegen vervuld.

 

 Bertha de Bruin Klop

 

 

Gesterkt door God

Lief klein kind je bent een wonder,

    uniek, waardevol en zo bijzonder.

         Geen vader of moeder voelt wat ik voor jou voel,

           als ik jou liefkoos, aanraak, bewonder en met je kroel.

 

Ik heb je lief, jij klein mensje, leven uit leven,

    ik ben zo dankbaar dat je aan ons bent gegeven.

         Ik hou je vast zoals alleen een vader en een moeder kan,

           de kostbare momenten met jou, lief klein kind, ik

geniet er van.

                                       

In tijden van onzekerheid hou ik je stevig vast,

    je betekent voor mij zoveel mijn kind, er is geen enkele last.

         En alles wat er anders is, mijn kind dat hoort bij jou,

           ik sluit de muur van mijn armen om je heen, omdat ik van je hou.

 

En hoe het leven verder gaat, ik zal er voor je zijn,

    ook als er heel veel liefde is, is er ook zorg en pijn.

         Ik weet, ik draag dit niet op eigen kracht, ik kan het niet alleen.

           gesterkt door God ga ik door en met de mensen om me heen.

 

Bertha de Bruin Klop

 

Advent

 

 

Het is advent,

verwachtingsvol tel ik de dagen af.

Het verleden wordt weer heden,

ik kijk uit naar het kleine kindje,

dat God ons lang geleden gaf.

 

Het is advent,

ik zie een ster in de koude nacht.

In mijn hart kan ik hem volgen,

het brengt me naar dat kleine kindje Jezus,

die heil en zegen naar ons bracht.

 

Het is advent,

In gedachten ben ik in die oude stal.

Aanschouw het kleine Koningskind,

Davids zoon schenkt ons verlossing,

die miljoenen eens zaligen zal.

 

Het is advent,

ik kniel bij de kribbe van dit kind.

Ik wil Hem koesteren en strelen,

Hem met alle mensen delen,

Omdat Gods liefde overwint.

Bertha de Bruin Klop

 

 

Kerstfeest

 

 

Kerstfeest is het feest van vrede,

kerstfeest is het feest van licht.

Maar dat Jezus Christus is geboren,

blijft voor mij het allermooiste kerstbericht.

 

Hij kwam op aarde hier voor alle mensen

blank of zwart, ziek, gezond, rijk of arm.

Geen enkel mens werd uitgezonderd,

en dat maakt mij van binnen blij en warm.

 

Kerstfeest is het feest van liefde,

God gaf uit liefde eens aan ons Zijn zoon.

Zodat wij zouden omzien naar elkaar in deze wereld,

net zoals de drie wijzen uit het Oosten, respectvol en met eerbetoon

 

Als wij dus steeds weer willen kijken,

naar alle mensen om ons heen.

En steeds een beetje van Zijn liefde willen geven,

dan voelt niemand zich op deze aarde verdrietig en alleen.

 

 

 

 

 

 Bertha de Bruin Klop

 

 

 

*Kalmte na de storm

Ik heb zoveel verloren, en zoveel mee gemaakt.

Niemand wilde me horen, ik ben in mijn hart geraakt.

Kansen in mijn leven, ik liet ze steeds weer gaan.

Maar het is mij om het even, sinds mijn ziel U heeft verstaan.

Ook al zijn de luchten git en zwart, U bent in mijn hart,

en er is kalmte na de storm.

 

Ik wist alles beter en deed steeds mijn eigen zin.

Dde grond die werd steeds heter, ik ging overal tegen in.

Ik voelde me zo eenzaam, ik was zo vaak alleen.

Maar U liet mij niet zitten, U stond altijd om me heen.

Ook al zijn de luchten git en zwart, U bent in mijn hart,

en er is kalmte na de storm.

 

Ik kan U altijd vinden, als ik het maar wil.

Geef mijn ziel de rust Heer, maak mij van binnen stil.

Want al zijn de luchten git en zwart.

U bent in mijn hart en er is kalmte na de storm.

Dan worden luchten helder blauw, U zegt, kind Ik hou van jou

en er is kalmte na de storm.

Bertha de Bruin Klop

 

Vader dank U wel

 

Heer wat was mijn leven zonder Uw liefde waard,

Ik vraag daarom Uw genade en zegen voor een  behouden vaart.

Rijk of arm, ieder mens verlaat hier eens zijn aardse thuis,

en U bereidt een kamer voor, in het Vaderhuis.

 

De geest ebt langzaam verder weg, je lichaam voelt te moe,

en alles wat je hier bezat het doet er echt niet toe.

Accepteren  is het moeilijkste, je moet er zelf door heen,

eens te meer besef je dan, de korte aardse tijd kregen we te leen.

 

Alles wat eens belangrijk was, laat je voorzichtig gaan,

haasten is er niet meer bij, het is bijna hier gedaan.

Het lichaam maakt zich langzaam klaar voor de laatste reis,

Uw zegen en genade zijn dan mijn laatste prijs.

 

Voor de allerlaatste keer zeg ik U, Vader dank U wel,

Voor alles wat ik van U kreeg, 't zit nu gevangen in een tel.

Het is goed maar ook genoeg geweest, U doet mijn ogen dicht,

de wereld laat ik achter mij, ik ga op reis naar het eeuwig licht.

  

 Bertha de Bruin Klop

 

 

Ik zie de pijn

Ik zie de pijn in je ogen,

de lichtjes zie Ik even niet.

Je bent teleurgesteld of bedrogen,

Ik zie je tranen van verdriet.

 

Ik zie de pijn in je ogen,

als je verteld wat er is gebeurd.

Je bent misbruikt of mishandeld,

Ik weet mijn kind waarom je treurt.

 

Ik zie de pijn in je ogen,

weet wat dit alles met je deed.

Je draagt dit mee heel je leven,

soms zijn er dingen die je nooit vergeet.

 

Ik zie de pijn in je ogen,

weet dat je niemand meer vertrouwd.

Geef jezelf maar aan mij over,

en weet hoeveel Ik van je houd.

 

In mijn armen mag je schuilen,

Ik houd je geborgen en stevig vast.

Met al je pijn ben je bij me veilig,

rust nu maar uit, Ik draag jouw last

 

Bertha de Bruin Klop

 

*Het allerlaatste avondmaal


Het allerlaatste avondmaal,

verteld een wonderlijk verhaal.

Dicipelen die wisten van Zijn daden.

Ze hoorden maar begrepen niet,

de boodschap die Hij achter liet.

Toch zal één van hen, Hem gaan verraden. 

 

Hij deelt het brood en ook de wijn,

dit zou Zijn bloed en lichaam zijn.

Symbolisch kunnen wij hier nog aan denken.

Verraden door zijn beste vriend,

dat had Hij zeker niet verdiend.

Maar Petrus kon zijn Meester niets meer schenken.

 

De haan kraait voor de derde keer,

Petrus die kent zichzelf niet meer.

En huilt de tranen die hem doen beseffen.

Dat Jezus zelf al alles wist,

geen enkele keer zich had vergist.

Zo kon Hij ons in eeuwigheid verheffen.

 

De smaad, de spot, de pijn, het kruis,

Hij kocht ons vrij en brengt ons thuis.

Zijn bloed zal ons steeds blijven bedekken.

Genade is wat Hij ons gaf,

vertrouwend in een open graf,

Als Hij ons uit de dood eenmaal komt wekken.

 

 

Bertha de Bruin-Klop

 

 

Golgotha

 

Geboren als een mensenzoon, en toch zo’n bijzonder kind.

Wat is het toch dat ons mensen, met het kindje Jezus bind?

Bereikbaar is voor alle mensen, blank, zwart, arm en rijk.

Ieder mens uniek, waardevol en bijzonder en ieder mens gelijk.

 

Toch voelde Hij zich eens verlaten door God en vriend in Zijn diepste pijn

Zocht ook naar een antwoord, maar wist dat Hij het toch moest zijn.

Vroeg aan zijn Vader: 'Waarom ik?', maar streed Zijn strijd zonder geweld,

Hij wist de weg die Hij moest gaan, omdat het was voorspeld.

 

Gewillig is Hij toen gegaan, onderging de spot en hoon.

Gebukt onder een houten kruis, droeg op Zijn hoofd de doornenkroon.

Hij liep die hele lange weg toen uit naar de berg Golgotha,

Kreeg schoppen, duwen, werd bespuugd en heel veel trappen na.

 

Leed het bloed, de pijn om onze wil, toen Hij werd                 geslagen aan het kruis,

En wist dat er door Zijn kostbaar bloed vergeving was voor ons in Zijn Vaders huis.

De duisternis verscheen en donder tierde, de dag werd even nacht,

Zijn laatste woorden waren toen: “vergeef het hun Vader’ en “Het is volbracht”.

 

Door Zijn bloed ben ik nu vrij, want Hij droeg toen mijn schuld,

Heeft zo de weg voor mij bereidt en met heerlijkheid vervuld.

Zouden wij hetzelfde doen als God dit van ons vroeg?

Het antwoord zelf weet God al,

daarom gaf Hij ons Zijn enige zoon, want Zijn genade is ons genoeg.

 

 

 Bertha de Bruin Klop

Ik geloof

 

Ik geloof in God de Vader, ik geloof in mijn leven,

ik geloof in Zijn plan, de talenten, die Hij mij eens heeft gegeven. 

 Ik geloof in Zijn onvoorwaardelijke liefde, ik geloof in Zijn trouw,

dat ik door Hem geliefd en bemind ben, voor dag en voor dauw.

 

Ik geloof in Zijn schepping, ik geloof in Zijn macht,

ik geloof in Zijn glorie, in Zijn grote kracht.  

Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Zijn Zoon,

                       die Hij gaf uit de maagd Maria in Jezus Christus, als mens gewoon.

 

Mijn last en mijn zonden, droeg Hij voor mij,

Zijn genade en bloed kochten mij vrij. 

                    Ik geloof in God de Vader, voor wat Hij deed voor mij en jou,

Daarom mag ik zeggen hoeveel ik van Hem hou.

 


 

 

 

 

Bertha de Bruin Klop

Pinksteren

Pinksteren is het feest van vreugde,

vol van passie, Heilig vuur.

Laat het goede overwinnen,

in de liefde echt en puur.

 

In de volheid van geloven,

door Jezus Kruisiging is het nu feest.

 Opgestegen naar de hemel,

 uitstorting van de Heilige Geest.

 

 

 

 

Pinksteren doet ons beseffen,

laat ons zien waar het om gaat.

Dat wij elkaar lief moeten hebben,

en leren kiezen tussen goed en kwaad.

 

 Jezus stuurt ons door deze wereld,

 geeft vrede door Zijn Heilige Geest.

 Dat het goede van het kwade zal overwinnen,

 geloof er in, wees niet bevreesd.

 

Laat dit Heilige vuur voor altijd branden,

zorg dat het nooit wordt uit gedoofd.

Vrede zij u waren Zijn woorden,

de Heilige Geest, God zij geloofd.

 

Bertha de Bruin Klop

God is liefde

In liefde en verdriet, God is liefde.

                    In angst en pijn, God is liefde.

                           In leven en dood, God is liefde.

 

 

We zijn geliefd en gedragen want,

God is liefde en werkt in Zijn kracht dwars door mensen heen.

Zo zal hij altijd naar Zijn kinderen omzien en laat HIj ons nooit alleen.

Ongeacht, kleur, ras, geloof en land, 

                     God is liefde en ieder mens is als een parel in Zijn hand.

 


 

Bertha de Bruin Klop

 

Gebed

 

Dank U wel Heer voor deze nieuwe dag,

voor de zon, de regen en dat alles groeien mag.

Voor Uw trouw en liefde elke dag steeds weer,

dank U wel voor al Uw zegeningen iedere nieuwe keer.

 

Wilt u zijn in deze wereld, in het hier en nu,

in alle landen, bij de mensen, want alles is van U.

Wees in oorlog en onderdrukking, in zoveel diepe pijn,

geef steeds Uw vrede en genade, laat alle leiders liefde zijn.

 

Dank U wel Heer, dat ik in vrijheid leven mag,

U kan aanbidden en lof prijzen, iedere nieuwe dag.

Dat U mij steeds vrij zet om te gaan en staan,

Dank U wel voor alle wonderen, die nog steeds worden gedaan.

 

Wilt U zijn bij alle zieke mensen, in hun grote nood,

Bij rampen die gebeuren, de dorst de hongersnood.

U ziet alle harten weet wat er speelt en leeft,

Dank U wel voor Uw ontferming, die U in mensen geeft.

 

Zegent U alle mensen, bedek ons met Uw bloed,

Onderwijs ons allen, in wat fout is en wat goed.

Laat ons allen omzien naar Uw genade en het kruis.

En breng zo Uw kinderen weer veilig bij U thuis.

 

Amen

 

Bertha de Bruin Klop